1      Utleievilkår

1.1     Booking

Opphold bookes på web sandvigenfort.no. Vi krever ikke depositum. Ved skader på servise og annet utstyr samt ved tilgrising av lokalet som medfører ekstra arbeid, vil kostnad for dette bli fakturert leietager. Gi tilbakemelding til oss om noe er blitt ødelagt, eller ikke virker.

1.2     Betaling

Hele leiebeløpet skal være innbetalt senest 14 dager før ankomst.

1.3     Avbestillingsregler

Leieforholdet kan fritt avbestilles inntil 1 måned før ankomst.

Ved avbestilling senere enn 1 måned før ankomst er leietaker forpliktet til å betale en % andel av leiebeløpet.

Avbestilling 4-2 uker (14 dager) før ankomst      50 % av leiebeløpet må betales

Avbestilling 2-1 uke (7 dager) før ankomst         75 % av leiebeløpet må betales

Avbestilling 1 uke eller mindre før ankomst        100 % av leiebeløpet må betales

1.4     Inn-/ utsjekking

Innsjekking kl. 16:00 den dagen leieforholdet starter

Utsjekking kl. 12:00 den dagen leieforholdet avsluttes

1.5     Adkomst til Fortet

Koder til inngangsdør og alarmkode vil bli tilsendt på mail, før ankomstdag. Koden er unik for hvert leieforhold og kan spores tilbake til leietaker.

1.6     Begrensninger

Aldersgrense for utleie er 25 år.

Det er IKKE tillatt å booke/fremleie til personer under 25 år, ved brudd på denne booking regelen, vil utleie bli avlyst og innbetalt depositum vil IKKE bli refundert

2       Ordensregler

2.1     Generelt

 • Innsjekking kl. 16:00
 • Utsjekking kl. 12:00
 • Det er røykeforbud i hele bygget
 • All bruk av alkohol skjer på eget ansvar
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med branninstruks (finnes lengre ned i dokumentet), plassering av slukkeutstyr, samt være med å forebygge tilgrising og hærverk
 • Fortet står for hold av dyner og puter, mens leietaker selv er ansvarlig for sengetøy og håndklær
 • Leier man kun 1. etasje er det ikke tillatt å benytte 2. etasje

2.2     Før avreise

 • Alle bord og stoler settes tilbake slik de sto ved ankomst
 • Alt av utstyr på kjøkkenet skal være rengjort og satt tilbake på riktig plass
 • Kaffetrakterne og vannkoker skal være tømt, rengjort og slått av
 • Oppvaskmaskin skal være ryddet og tømt
 • Mat skal fjernes fra kjøleskap og skap
 • Griller tømmes og rengjøres
 • Fra 15/4 til 15/9 skal alle ovner stå på 0C.ved avreise
 • Fra 15/9 til 15/4 skal alle ovner stå på 15C. ved avreise
 • Gi beskjed om noe skulle være ødelagt eller mangle ved avreise
 • Matrester og tomflasker tas med av leietaker. Annet søppel kastes i container
 • Slå av alle lys. Sett på alarm.
 • Forlat bygget i samme stand som da du kom

3      Branninstruks for Sandvigen Fort

 • Leietaker sjekker ved ankomst at Brannalarm, på vegg ved inngangsdøren lyser grønt – OK
 • Leietaker gjør seg kjent med brannslukningsutstyr og rømningsveier
 • Ansvarlig leietaker er pliktig til å informere resten av gruppen/ overnattingsgjestene om branninstruksen
 • Ved strømbrudd må det være våken nattevakt
 • Er det mer enn 40 overnattingsgjester må det være våken nattevakt

3.1     Ved brann

Brann må straks varsles Brannvesenet på telefonnummer 110

Adresse: Sandvigen Fort, Festningsveien, 4816 Kolbjørnsvik

 • Få ut alle som befinner seg i lokalet og eventuelt evakuer andre som er truet av røyk og brann på utsiden
 • Gå bort på parkeringsplassen (syd for Fortet) og tell opp antall personer
 • Forsøk å slukk med utstyret som finnes i lokalet
 • Lukk vinduer og dører
 • Møt og informer brannvesenet

3.2     Leietaker sjekker ved avreise

 • Alt elektrisk utstyr (kaffetrakter, vannkoker, komfyr osv.) er slått av
 • Dører og vinduer er lukket
 • Alt av brannslokkingsutstyr er på plass
 • Brannalarm på veggen ved inngangsdør lyser grønt – OK

Ved feil eller mangler ring vakttelefon: 454 28 814